ลิฟต์ บ้าน

       ลิฟต์บ้านออกแบบสำหรับการใช้งานในบ้านพักอาศัย เพื่อความสวยงามของที่พักอาศัยและความสะดวกสบายของผู้พักอาศัย 

เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น เป็นต้น โดยขนาดบรรทุกตั้งแต่ 300-500 Kg ติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร

ลิฟต์บ้าน (Home Lift  Elevator)

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุความต้องการ”ลิฟต์บ้าน”ก็มีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยเนื่องจากผู้สูงอายุในบ้าน

บางท่านอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอาจจำเป็นต้องใช้ วีลแชร์ ไม้เท้า หรือวอล์คเกอร์เข้ามาเป็นตัวช่วย  ทำให้เดินขึ้น ลงบันไดไม่สะดวก 

ลิฟต์บ้านจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ลิฟต์บ้านจะแตกต่างจากลิฟต์โดยสารในห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรม

ตรงที่มีขนาดเล็กใช้ได้ครั้งละ 2–3 คนเท่านั้น พื้นที่ของลิฟต์บ้านจะมีขนาดเล็กประมาณ 1.30 – 1.30 เมตร ซึ่งประตูที่เปิดออกจากลิฟต์

จะไม่ใช่ประตูบานสไลด์แบบทั่ว ๆ ไป    แต่จะเป็นประตูบานเปิดเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเปิดได้กว้างประมาณ 80 เซนติเมตร

เพื่อให้สามารถนำวีลแชร์เข้า – ออกได้ หากเป็นผู้สูงอายุ ที่ใช้ไม้เท้าหรือวอล์คเกอร์ ก็สามารถมีคนประคองผ่านช่องประตูออกมาพร้อมกันได้ผ

Home Lift ที่คุณเลือกเอง

รูปแบบห้องโดยสารของ Home Lift

รูปแบบประตูนอกของลิฟต์

เพดานลิฟต์และผนัง

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057