ลิฟต์ อาหาร

       ลิฟต์ขนส่งสินค้าและขนส่งอาหารขนาดเล็กลิฟต์บรรทุกขนาดเล็กเหมาะสำหรับร้านอาหาร  โรงพยาบาล หรือ สถานที่ต่างๆ 

ที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็วในการขนย้ายสิ่งของ ช่วยประหยัดเวลาในการขนย้าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่งเอกสารหรืออาหารน้ำหนักไม่เกิน 500 กก. ความเร็วอยู่ระหว่าง 15-30 เมตร/นาที

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057