ลิฟต์ บรรทุกของ

       ลิฟต์บรรทุกของ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้าหรือในห้างสรรพสินค้า ลักษณะพิเศษคือ 

ตัวลิฟต์มีขนาดใหญ่กว่าประตูเปิดหน้ากว้างกว่าลิฟต์โดยสาร สำนักงานหรือโรงแรมบางแห่งใช้ลิฟต์บริการ (Service Lift) 

ความเร็วที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 30–60 เมตรต่อนาที

ลิฟต์บรรทุกของ (Freight Elevator)

 เป็นลิฟต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักโดยมีน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 1000-5000 KG หรือ
มากกว่านั้นตามความเหมาะสมของการใช้งานของลูกค้า สามารถประยุกต์ใช้กับโรงงานที่ต้องการขนย้าย
สินค้าขึ้นลง

  • ตัวลิฟต์และพื้นลิฟต์ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

  • ชุดประตูออกแบบเพื่อใช้งานบรรทุกสินค้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  • ชุดคอนโทรลใช้อินวอเตอร์ควบคุมเพื่อประหยัดพลังงานและความนุ่มนวลของการขับเคลื่อน

  • ด้วยงานเทคโนโลยีชั้นสูงสามารถปรับเปลี่ยนออฟชั่นตามความเหมาะสมของการใช้งานของลูกค้า

Freight Elevator ลิฟต์บรรทุก ประยุกต์ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057