ลิฟต์ แก้ว

       ลิฟต์แก้ว เหมาะสำหรับ อาคารหรือสถานที่ ที่ต้องการให้ผู้โดยสารมองทิวทัศน์ ภายนอกอาคารได้ เพิ่มความสวยงาม หรูหรา 

และความทันสมัยให้กับตัวอาคาร โดยสามารถติดตั้งภายนอกตัวอาคาร หรือภายในตัวอาคาร ตามความเหมาะสม 

ของสถานที่และการออกแบบของตัวอาคาร โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก

ลิฟต์แก้ว (Observation)

ลิฟต์แบบโปร่งใสมองเห็นด้านนอก สามารถประยุกต์ใช้ ได้กับอาคารสังเกตการณ์

หอคอยสำหรับชมวิว โรงแรม หรือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถออก

แบบได้ตามความเหมาะสมของอาคารหรือช่องลิฟต์ที่มีอยู่แล้วหรือพื้นที่โปร่งว่างทั่วไป

ลิฟต์แก้ว สร้างความหรูหราให้กับอาคาร

รูปแบบห้องโดยสารของลิฟต์แก้ว

รูปแบบประตูนอกของลิฟต์

เพดานลิฟต์และผนัง

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057