ลิฟต์บรรทุกขนาดใหญ่ ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของต่างๆ ลิฟต์ประเภทนี้มีขนาดให้เลือกตั้งแต่บรรทุกขนาด 1000 กิโลกรัมขึ้นไป 

โดยส่วนมากจะมีพาเลทบรรทุกของเข้าไป หรือมีรถเข็นสินค้าเข้าไปด้วย อยู่ที่ลักษณะการใช้งานและสถานที่ บางทีเพื่อใช้ บรรทุกอย่างเดียว

ลิฟต์รถยนต์ ( CAR Lift elevator ) 

ลิฟต์รถยนต์ สามารถออกแบบให้เหมาะสมได้ตามการใช้งานในอาคารจอดรถหรืออาคารต่างๆ โดยชุดควบคุมด้วยฟังก์ชั่นที่ออกแบบสำหรับลิฟต์รถยนต์ที่ดีเยี่ยม

  • มีเซนเซอร์ตรวจจับการเข้า-ออกของลิฟต์

  • มีเซนเซอร์ตรวจการจอดในลิฟท์ว่าอยู่ในระยะปลอดภัยก่อนการเคลื่อนตัวของลิฟต์

  • มีเสียงพูดแสดงการทำงานของลิฟต์เพื่อความสะดวกในการใช้

  • ด้วยระบบเซฟตี้ 2 ระบบ (ล็อคขึ้น-ลง) เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์ ในระยะเกิดการขัดข้องของลิฟต์

พื้นที่ที่ลงตัว ให้คุณกับเพลิดเพลินและสนุกไปกับการจอดรถ ในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 085-4409057